پردیس امام جعفر صادق (ع) ایلام

چهارمین جلسه شورای پردیس امام جعفرصادق(ع)

    چهارمین جلسه شورای پردیس امام جعفر صادق(ع) دانشگاه فرهنگیان استان ایلام با حضور اعضاء محترم شورا در روز سه شنبه مورخ  1402/4/06  رأس ساعت  8 صبح  در محل دفتر سرپرست پردیس برگزار گردید. در این جلسه پس از تلاوت آیات مبارک کلام الله مجید، دبیر جلسه موارد ذکر شده در دستور جلسه را مطرح نمودند که پس از صحبت های سرکار خانم دکتر حسینی راد سرپرست پردیس و رئیس شورا، اعضاء شورا،  هرمورد از مسائل مطرح شده در دستور جلسه را به شور گذاشتند و پس از ارائه نظرات و پیشنهادات همکاران حاضر در جلسه، تصمیمات لازم اتخاذ و مصوبات لازم مکتوب گردید.


نظرات کاربران