پردیس امام جعفر صادق (ع) ایلام

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

هم زمان با فرارسیدن ایام عزای سرور و سالار شهیدان حسین بن علی (ع)، فرزندان و یاران با وفایشان، سوگواره ی حسینی در پردیس امام جعفر صادق (ع برگزار شد.


نظرات کاربران