پردیس امام جعفر صادق (ع) ایلام

بررسی صلاحیت اختصاصی داوطلبان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در پردیس امام جعفر صادق (ع)

به گزارش روابط عمومی پردیس امام جعفر صادق (ع)، بررسی صلاحیت اختصاصی داوطلبان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در پردیس امام جعفر صادق (ع) از روز دوشنبه تاریخ 1402/06/20 آغاز شده و تا 1402/06/29 ادامه دارد. در این فرایند تعداد 281 داوطلب زن در چهار مرحله معاینات پزشکی، آزمون آنلاین، بحث گروهی و بازی گروهی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.


نظرات کاربران