پردیس امام جعفر صادق (ع) ایلام

تعطیلات تابستانی دانشگاه فرهنگیان ایلام (پردیس امام جعفر صادق(ع)) در سال 1402

 به اطلاع اساتید،کارکنان، دانشجویان، و مراجعین محترم می رساند کلیه فعالیت های آموزشی و اداری دانشگاه از تاریخ 1402/4/31 لغایت1402/5/05 تعطیل می باشد. لازم به یادآوری است که کلاس های آموزشی ترم تابستان بر اساس تقویم زمانی اعلام شده برگزار می گردد.


نظرات کاربران